Страница 20

Зад. 1  Отг. В)

  (аз) тичам 1л., ед. ч., сегашно време 

             Отг. А) (аз) ще тичам – 1 л., ед. ч., бъдеще време

             Отг. Б) (ние) тичахме – 1л., мн. ч., минало свършено време

             Отг. Г) (той) тича – 3л., ед. ч., сегашно време

  Основна форма на думата – формата, с която думата е представена в речниците; формата, с която дадена дума се представя, когато говорим за нея.

  Основна форма на глагола е формата за 1. лице, единствено число, сегашно време (аз играя, аз летя, аз мисля).

Зад. 2 Отг. Г)

  (аз) казах – 1 л., ед. ч., минало свършено време

            Другите три глаголни форми (пеех, мислех, пишех) са за минало несвършено време.

Зад. 3 Отг. А)

 (аз) пеех –1 л., ед. ч., минало несвършено време

 Другите три глаголни форми (ходих, построих, свирих) са за минало свършено време.

 Smile Много често формите на глаголите за минало свършено и минало несвършено време се различават само по коренната гласна И/Е:

  И в минало свършено време                              Е в минало несвършено време

            Работих                                                                работех

            Свирих                                                                   свирех

            Учих                                                                       учех

             Чудих се                                                                 чудех се

Зад. 4 Отг. Г)

 лъжа (той лъже) І спр.; плета (той плете) І спр.; дойда (той да дойде) І спр.

            Отг. А) чета (той чете) І спр. ; свиря (той свири)  ІІ спр. ; уча (той учи) ІІІ спр. 

 Отг. Б) тичам (той тича) ІІІ спр.; вървя (той върви) ІІ спр.; виждам (той вижда) ІІІ спр.

 Отг. В) мисля (той мисли)  ІІ спр. ; пея (той пее) І спр.; скачам (той скача) ІІІ спр. 

 Surprised Най-лесно спрежението на глагола се определя в 3л., ед. ч., бъдеще време, защото то се образува от сегашно време + частицата ще и обикновено не бъркаме, когато го спрягаме.Достатъчно е да запомним формулата ТОЙ ЩЕ.

            Той ще се зеленее - І спр.

            Той ще се носи - ІІ спр.

            Той ще идва - ІІІ спр.

Зад. 5 Отг. А)

            • Той няма да излезе, защото четѐ(сегашно време) нещо интересно.

            • Той чѐте (минало свършено време) до късно вечерта.

Зад. 1  Глагол               основна форма          определяне на спрежението   спрежение

                                                                                   (3л., ед. ч. сег. вр.)

            • Са                           (аз) съм                    не се отнася към нито               едно от трите спрежения

            Цъфти                   (аз) цъфтя                (той) цъфти                                 ІІ спр.

            Носи                      (аз) нося                    (той) носи                                   ІІ спр.

             Цъфтят                 (аз) цъфтя                 (той) цъфти                                ІІ спр.

            Зеленеят се         (аз) зеленея               (той) зеленее                              І  спр.

            Кукат                     (аз) кукам                  (той) кука                                    ІІІ спр.

            Идват                    (аз) идвам                 (той) идва                                   ІІІ спр.

 

Зад. 2   Глагол                                            време

            Мълчеше                                      минало несвършено време

            Почукахме                                    минало свършено време

            Обади се                                       минало свършено време

            Викаше                                         минало несвършено време

            Да почукаш                                   сегашно време

            Каза                                               минало свършено време

            Счупи                                            минало свършено време

            Измъкна се                                   минало свършено време

            Да погледнеш                              сегашно време

            Бутна                                           минало свършено време

             Да видя                                         сегашно време

            Минава                                         сегашно време

            Блъскаш                                       сегашно време

            Не поглежда                                сегашно време

            Говори                                          сегашно време

            Правят се                                    сегашно време

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси