Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 24

Зад. 1 Отг. Б)

           Драги слушатели, център-нападателят атакуваДействието се извършва в момента на говоренето (сегашно време).

            Отг. А) Навън се стъмни. Съобщава се установен факт (обобщено сегашно време)

            Отг. В)  Небето притъмня. Дава се информация за установена закономерност (обобщено сегашно време)

            Отг. Г)  Причерня ми пред очите. Дава се информация за установена закономерност (обобщено сегашно време)

Зад. 2 Отг. Б) 

           Мъдрият човек първо слуша, а после говори. Дава се информация за установена закономерност (обобщено сегашно време)

            Отг. А) По времето на Калоян България разширява границите си. Съобщават се минали събития ( сегашно историческо време)

            Отг. В) Отивам до магазина. Действието се извършва в момента на говоренето (сегашно време)

            Отг. Г) В момента не мога да дойда. Действието се извършва в момента на говоренето (сегашно време)

Зад. 3 Отг. В) 

           През XV в. започват по-смелите навлизания в световните океани и моретата.  Съобщава се за минали събития ( сегашно историческо време)

            Отг. А) Розите са красиви, но нетрайни. Съобщава се установен факт (обобщено сегашно време)

            Отг. Б) Желязото се окислява под влияние на атмосферата. Съобщава се установен факт (обобщено сегашно време)

            Отг. Г) Тя свободно говори английски. Съобщава се факт от живота (обобщено сегашно време)

Зад. 4 Отг. Б)

           В исторически текст се употребяват само глаголни форми за минало свършено и минало несвършено време.

Твърдението е невярно, защото  в исторически текстове  се употребяват само глаголни форми на -л, -ла, -ло, -ли или глаголни форми за сегашно време (сегашно историческо време).

 

Зад. 1 А. Рила е най-високата планина в България. Затова върховете ú са снежни и през лятото.

            Б. Вдигаме поглед към Рила. Виждаме, че върховете ú са снежни, а вече е лято.

            В. Вече беше лято. Вървяхме по един от най-трудните маршрути на Рила. Все още върховете ú бяха снежни, а ние бяхме плувнали в пот.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси