Страница 25

Зад. 2   Да съм слънчево момиче

             В дланите ми каца слънцето червено

             Добро и светло, като гълъб ален,

            То сгушва се усмихнато във мене.

            И пулсът му запява в миг запален.

                                                  Петя Дубарова

 Глаголи:       каца - сегашно време

                               сгушва се - сегашно време

                               запява - сегашно време 

          ♦  Поетесата е избрала да употреби глаголи в сегашно време, защото чрез тях се постига живост, яркост, образност на изказа. Употребата на сегашно време в художествения текст „поставя пред очите ” на читателя изобразеното.

  

 Зад. 3  Kiss Глаголните форми за минало свършено време са изписани с удебелен шрифт, а за минало несвършено време са подчертани. 

            При залез слънце Елиза видя единайсет диви лебеди със златни корони на главите, които летяха към брега. Те се носеха в редица един след друг и отдалеч изглеждаха като дълга бяла лента. Елиза веднага се изкачи на една височина и се скри зад храстите. Лебедите се спуснаха на земята близо до нея и запляскаха с големите си бели криле.

            Щом слънцето се скри, лебедовите пера изведнъж паднаха и на брега се явиха единадесет прекрасни юноши – братята на Елиза!

                                                                                                                                                                                                    Х. К. Андерсен

            Разказвачът използва глаголни форми за минало свършено време , за да означи последователните действия на героите и така да развие случката: видя, скри се ; а глаголни форми за минало несвършено време , за да опише полета на лебедите: летяха, носеха се.

 

Зад. 4  Симеон поел управлението на българската държава, когато бил 27-годишен. Това обаче не му попречило да прояви изключителни за възрастта си разностранни способности. Симеон получил високо за времето си образование. Княз Борис го изпратил да се учи в Магнаурската школа. Там той отлично овладял гръцкия език и различни науки.

               Текстът, преобразуван в сегашно историческо време:   Kiss Преобразуваните глаголни форми са подчертани.

 Симеон поема управлението на българската държава, когато е 27-годишен. Това обаче не му пречи да прояви изключителни за възрастта си разностранни способности. Симеон получава високо за времето си образование. Княз Борис го изпраща да се учи в Магнаурската школа. Там той отлично овладява гръцкия език и различни науки.

 

Зад. 5  Фрегатата „Виктори” била военен кораб от ХVІІІ в. Тя отличавала по повдигнатата си кърма, по красивите си носови фигури и по многобройните правоъгълни амбразури по бордовете, откъдето се подавали оръдията.  

               Предмет на текста: фрегатата „Виктори”

             Цел на текста: да се покаже по какво фрегатата се отличава от останалите кораби.

 

Зад. 6  Вариант а) текстът, преобразуван в сегашно историческо време:  Kiss Преобразуваните глаголни форми са подчертани.

Фрегатата „Виктори” е военен кораб от ХVІІІ в. Тя се отличава по повдигнатата си кърма, по красивите си носови фигури и по многобройните правоъгълни амбразури по бордовете, откъдето се подават оръдията.

            Вариант б) текстът, преобразуван в минало несвършено време:

Фрегатата „Виктори” беше военен кораб от ХVІІІ в. Тя се отличаваше по повдигнатата си кърма, по красивите си носови фигури и по многобройните правоъгълни амбразури по бордовете, откъдето се подаваха оръдията.

          Ако трябва текстът да бъде продължен като приключенски разказ, по-подходящ е вторият вариант.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси