Страница 32

Зад. 1 Отг.А)

Госпожо Директор

В официална обстановка към обръщението госпожо се прибавя титлата на съответното лице: госпожо Директор, госпожо Посланик. Формите директорка, професорка и т.н. са неприемливи. 

Зад. 2 Отг. Б)

Благодаря.

Зад. 3 Отг.А)

Приемливите форми са: Извинете ме; Прощавайте за безпокойството; Извинете за безпокойството.

 

Зад. 1 І ситуация: Добър ден, госпожо Михайлова. Интересува ме дали в библиотеката разполагате с многотомната детска тематична енциклопедия "Знание". Възложено ми е да подготвя доклад по човекът и природата. Госпожа Николова ми препоръча да ползвам тома "Променящата се природа" от тази поредица. Бихте ли ме ориентирали? Ще Ви бъда много благодарен.

           ♦ Събеседник – г-жа Михайлова, библиотекар в училищната библиотека; общуването е официално  (доклад по човекът и природата; Добър ден, госпожо Михайлова; Бихте ли ме ориентирали; Ще Ви бъда много благодарен)

           ІI ситуация: Здрасти. Тоя доклад по природо направо ме разби и зат′ва идвам чак сега. Допреди малко бях в библиотеката. Прерових сума си енциклопедии, ама мисля, че стана. Аре, давайте топката, че стана утре! А трябва да идем и до Данчови.

           ♦ Събеседник – съученик; общуването е неофициално (Здрасти; Тоя доклад по природо направо ме разби и зат'ва идвам чак сега)

           ІII ситуация: Добър вечер. Извинете, вкъщи ли е Данчо? Ние сме от неговия клас и искахме да го питаме как е той и да му кажем какви са ни домашните. Дали е удобно да го повикате?

           ♦ Събеседник – родител на болния Данчо; общуването е официално (Извинете, вкъщи ли е Данчо; Дали е удобно да го повикате?)

           ІV ситуация: Здравей, мамо. Малко закъснях, защото първо ходих до библиотеката да направя оня доклад, дето ти казах, че госпожа Николова ми го възложи, а след това поритахме с другите, че им бях обещал. Леле, колко хубаво мирише! Айде, сипвай, че съм умрял от глад.

           ♦ Събеседник – майката на говорещия ученик; общуването е неофициално (оня доклад; Леле, колко хубаво мирише; Айде, сипвай, че съм умрял от глад)

 KissПодборът на думите и изразите във всяка ситуация зависи от събеседника и вида на общуването.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси