Страница 40

Зад. 1 Отг. Б)

Думите тебешир, гъба и молив означават конкретни предмети, които можем да видим и пипнем.

           Думите  любов (отг. Б), радост (отг. В) и мисъл (отг. Г) означават абстрактни понятия (не можем да ги видим и пипнем).

Зад. 2 Отг. В)

зад, над, пред

           Предлог предлог – неизменяема дума, която стои винаги пред имена и означава отношения между имената и другите думи:      Вазата е на масата; Тръгнах към парка; Излизам с кучето; Иван стои пред Ния; Погледни над покрива

            Отг. А) път, дол, ров – съществителни имена

            Отг. Б) нов, бял, мил – прилагателни имена

            Отг. Г) към – предлог; маса – съществително име; във - предлог

 

Зад. 1 Български език     английски език     френски език      немски език       руски език

            топка                           ball                         balle                        ball                       мяч

            тетрадка              Notebook                    Cahier                      Helf                   тетрадь

            очила                       glasses                     lunnetes                   gl"ser                    очки

           дърво                        tree                            arbre                       baum                  дерево

            кокиче                 snowdrop                  perce-niege        schneegl ckchen        подснежник

 

Зад. 2 В задачата са обяснени следните думи: ·комар ·магнит ·маймуна ·пея ·лого ·компютър ·болен ·чета

Зад. 3 В тълковен речник думите ще бъдат подредени по следния начин:

           вилица ж. – Прибор за хранене, с който се набожда храна.

           котка ж. – 1. Домашно животно, което лови мишки. 2. Прен. Уреди и приспособления,които напомнят ноктест котешки крак

          Думата има повече  значения (многозначна дума), които се отбелязват с 1. , 2., 3…. Прен. – преносно значение

           рисувам – 1. Изписвам с молив, перо, креда, бои и т. н. образ, картина и др. 2. Прен. Представям нещо в образи (Рисува бъдещето му ).

           свиря – 1. Извличам звуци и мелодии от музикален инструмент. 2. За музикален инструмент – издава звукове и мелодии. 3. Издавам резлив звук, като духам със свити уста. 4. За някои птици и насекоми – издава писък или цвъртеж. 5. За вятър или куршум – пищи, съска, фучи.

           топка – 1. Валчест предмет, кълбо. 2. Леко пъргаво кълбо за игра.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси