Страница 45

Зад. 5 Сродни са думите във втората колонка, защото имат общ корен звън и близко значение.

Зад. 6 Думите леля, вуйчо, дядо, чичо не са сродни, защото нямат общ корен.

Зад. 7 Първични думи са:а) гуми, учи,

              б) леля, вуйчо, дядо, чичо, синове,

Тези думи са първични, защото не съдържат представки и наставки.

           Производни думи са: а) гумен, гуменка (от гума); ученик, учебник (от уча);

                                       б) дядовци (от дядо)

Тези думи са производни, защото са образувани от първичните думи с наставки

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси