Страница 49

Зад. 5  Летище; лъвски; костта; пещта; радостта; синовете

Зад. 6 Вероятно на земята няма народ, който да не е боготворил или проклинал совите. Известно е съвсем точно, че преди 3000 г. в Китай совата била считана за символ на благосъстояние. В древния Египет по гробниците изсичали сова, тъй като вярвали, че духът ú съпровожда човека в задгробния живот.

            През Средновековието църквата обявила совата за нечиста птица, слуга на дявола. Уверявали, че крясъкът ú нощем носи нещастие.

Зад. 7 · Градинарят обходи с гордост потъналия в зеленина двор.

  • Потъналият в зеленина двор беше голямата гордост на градинаря.
  • Гадателят впери поглед в тъмния небосвод.
  • Над гадателя се простираше тъмният небосвод.
  • Вестникарят ми е запазил вестника.
  • Всяка сутрин вземам вестника си от вестникаря.
  • Подателят на писмото не е написал адреса си.
  • Не можем да разберем адреса на подателя.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси