Страница 52

Зад. 1 Отг. В)

големи (под ударение, пред мека сричка)

Мека сричка – съдържа звуковете Е, И

Зад. 2 Отг. Б)

бели (под ударение, пред мека сричка)

Зад. 3 Отг. Б)

стояли (изключение от правилото, че пред сричка, съдържаща Е/И, променливото Я се заменя с Е) Undecided Запомни думата стояли!

Зад. 4 Отг. Г)

стоящ (под ударение в последната сричка)

Зад. 5 Отг. Б)

молещ (променливото я не е под ударение)

Зад. 6 Отг. В)

сядам (под ударение, пред твърда сричка)

Твърда сричка – съдържа звуковете А, Ъ, О, У

Зад. 7 Отг. В)

вярно (под ударение, пред твърда сричка)

Зад. 8 Отг. Б)

засмени (под ударение, пред мека сричка)

Зад. 2 Летяха (под ударение, пред твърда сричка);

 • бялата (под ударение, пред твърда сричка);
 • сняг (в едносрична дума);
 • бясна (под ударение, пред твърда сричка);
 • бяла (под ударение, пред твърда сричка);
 • завъртяха (под ударение, пред твърда сричка);
 • снежната (пред ж);
 • подмяташе (под ударение, пред твърда сричка);
 • големите (под ударение, пред мека сричка);
 • нанякъде (под ударение, пред твърда сричка);
 • спряха (под ударение, пред твърда сричка);
 • заснежена (пред ж);
 • щяха (под ударение, пред твърда сричка).
 •  Surprised Мека сричка – съдържа звуковете Е, И.

Surprised Твърда сричка – съдържа звуковете А, Ъ, О, У.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси