Страница 56

зад. 1 Отг. Б) косъ м – кос Æми   Ако се колебаем дали да пишем А или Ъ в последната сричка на думата, проверяваме с множествено число. Ако звукът е Ъ, той изчезва в мн. ч.; ако е А – остава.. Пример: казал – казали; рекъл – рекли; театър – театри;

Зад. 2 Отг. В)

кока л – кокали

Зад. 3 Отг.А)

мъртъв – мъртви

Зад. 4 Отг. Б)

тромав – тромави

Зад. 5 Отг. Б)

казал – казали

Зад. 6  Отг. Г)

донесъ л – донесли

Зад. 7 Отг. В)

Зад. 8   Отг.А)

Зад. 9 Отг.А)

Зад. 10 Отг. В)

Зад. 1           Думи, които се пишат Ъ           Думи, които се пишат с А

                        · Вятър                                           · казал

                        · Театър                                        · гъвкав

                        · Рекъл                                            · къдрав

                        · Бобър                                            · кокал

                        · Метър                                          · лекар

                        · Бодър                                            · жерав

                        · Кадър                                            · дръпнал

                        · Дълъг                                            · пъргав

                        · Мозък                                            · мигнал

                        · Малък

                        · Сладък

                       

Зад. 2 Храбър – храбри

 •  Момък – момци
 • Пясък – пясъци (съществителни имена от мъжки род, завършващи на - ЪК, се пишат с Ъ и в множествено число)
 • Залък – залъци (завършва на –ЪК)
 • Ведър – ведри
 • Блясък - блясъци (завършва на –ЪК)
 • Ремък - ремъци (завършва на –ЪК)
 • Светъл – светли
 • Вихър – вихри
 • Мъдър – мъдри
 • Оптимизъм – няма множествено число
 • Диоптър – диоптри

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси