Страница 57

Зад. 3 · пълня –пълнеж , напълвам, препълвам, пълнене, изпълня, изпълнение, пълен (-ъл-, всички думи са многосрични)

            Подвижно Ъ в многосрични думи се произнася и пише –ЪЛ- ; -ЪР- .

            · връх (-ръ-, едносрична дума), върховен (-ър-, многосрична дума), връхна (-ръ- две съгласни след съчетанието)

В едносрични думи съчетанието -ЪР-, -ЪЛ- се произнася и пише -РЪ-, -ЛЪ-

В многосрични думи, когато след словосъчетанието има две съгласни, се пише –РЪ-, -ЛЪ-

            · дълъг – дължина, продължение, продължавам, удължавам, удължение (пише се -ъл -, всички думи са многосрични)

            · млък (-лъ -, едносрична дума) – мълчание, мълча, мълчалив, замълчавам, премълчавам (-ъл -, всички думи са многосрични)

            · кръв (едносрична дума) – кървав, кървя, окървавен, кръвнина (-ър -, всички думи са многосрични)

            · глътна (-лъ-,две съгласни след съчетанието) – глътка (-лъ-,две съгласни след съчетанието) , гълтам(многосрично дума), гълтач (многосрично дума)

            · дълъг – дължина, продължение, продължавам, удължавам (-ъл  -, всички думи са многосрични)

            · бъркам – бърканица, разбърквам, бъркалка (-ър -, всички думи са многосрични)

            · държа – държач, задържам, придържам, поддържам, сдържам се, съдържател, ключодържател (-ър-, всички думи са многосрични), поддръжник (-ръ-, две съгласни след съчетанието)

            · вържа – вързоп, превързвам, привързвам, свързвам, отвързвам ,завързвам, развързвам (-ър-, всички думи са многосрични)

            · гръб (-ръ-, едносрична дума) – гърбина, гърбица, нагърбвам се, гърбав, изгърбвам се (всички думи са многосрични), безгръбначен, гръбнак (-ръ-, две съгласни след съчетанието)

            · въртя – въртележка, завъртам се, превъртам се, въртелив (-ър- , всички думи са многосрични)

 

Зад. 4 · дърпан

 • дръпна, дръпвам
 • пълнеж, пълна
 • плънка
 • вързан
 • връзвам, връзка,
 • гръбнак
 • гърбица, гърбав, гърбове
 • връхна
 • върхар, върхове
 • гърненце
 • грънчар

 

Зад. 5 фъстък –фъстъци

 • дребосък – дребосъци
 • крясък – крясъци
 • плясък – плясъци
 • замък – замъци
 • пламък – пламъци
 • пясък – пясъци

Тези съществителни имена са от мъжки род, завършват на –ЪК и затова се пишат с Ъ и в множествено число, съгласният звук к преминава в ц.

Обичам фъстъци.

Виж какви сладки дребосъци са първокласниците.

В морето беше гъмжило – отвсякъде се чуваха весели крясъци и плясъци във водата.

Виждал ли си замъците по течението на Рейн?

Цялата гора беше обхваната от пламъци.

Само съм чувал за страшните подвижни пясъци.

 

Зад. 6 Този замък стоял самотен, твърде отдалечен от замъците на другите владетели.Огромен зид от дялани камъни го ограждал отвсякъде. Никой не видял кога пъргавият момък се приближил до него. Чак когато пламъкът избухнал и вятърът разнесъл миризмата на изгоряло, хората от замъка се събудили. Първата им мисъл била за принцесата, чиито покои се намирали в най-високата кула.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси