Страница 61

Зад. 4 И в трите текста в преносно значение е употребена думата сладък - сладко, сладко шумолят (поточетата); сладък (звук); сладки (надежди).

За да се чувствам добре, всеки ден трябва да си хапна нещо сладко.

Сладки ли са бисквитите?

Този сироп е твърде сладък.

 

Зад. 5 А. Многозначна е думата мост.

            Б. Многозначна е думата мишка.

            В. Многозначна е думата глава.

Значението на думите се конкретизира само в определен контекст (вж. Езикови термини)

 

Зад. 6 Злато; брат.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси