Страница 64

Зад. 1 Отг.Б)

.

Зад. 2 Отг. А)

Експедиция – Далечно пътуване с особена задача (Обичам да чета за легендарните експедиции на Скот и Пири.)

Думата е многозначна. Посочваме само едно от значенията ú.

Експозиция – 1. Встъпителна част на литературно или музикално произведение. 2. Нареждане, излагане на предмети за гледане, за изложба. 3. Времето, през което обективът на фотографския апарат стои отворен за снимане.

.

Зад. 3 Отг. А)

.

Зад. 1 Не плачи, майко, не тъжи,

            Че станах азе хайдутин,

            Хайдутин, майко бунтовник,

            Та тебе клета оставих

            За първо чедо да жалиш

                                   Хр. Ботев

Синоними: плача - тъжа - жаля В поетичната реч, разбира се, те са употребени по особен начин.

                 хайдутин - бунтовник

           

            Мили ми са планините

            И на север, и на юг,

            Драги ми са равнините,

            Набраздени с наший плуг.

                        Петко Р. Славейков

Синоними: мили - драги

 

Зад. 2 Ям (храня се) по три пъти на ден.

            Пчелите пият нектар.

            Пиявиците смучат кръв.

            Децата трябва да се хранят с плодове (да ядат плодове; да консумират).

            Октоподът се храни с риба (яде риба).

            Консумирайте (яжте, хранете се с) витаминозна храна.

            Момчето лакомо нагъва (яде) сандвича.

 

Зад. 3 Синоними: шапка с шнур – шапка с плетена връвчица (на шапката му имаше плетена връвчица) – шапка с гайтанче – шапка с финтифлюшка (с финтифлюшка на шапката) – шапка със сиджимка (със сиджимка на бомбето) – шапка с мъхесто шнурче (лисичи калпак, полазен от стоножка).

Бомбе – вид твърда полукълбеста мъжка шапка

Полазен от стоножка – метафоричен израз

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси