Страница 65

Зад. 4 Синоними, използвани в тексата: предпазлива, нерешителна, несигурна, лъкатушат, кривват встрани.

            Синоними и извън този текст (езикови) са: нерешителен, несигурен

            Останалите синоними са контекстови – извън този текст не ги схващаме като синоними (напр. предпазлива и лъкатушат)

            Антоними: напред – назад

 

Зад. 5 Синоними: лек – гладък – изящен; тромав – грапав; сух – скучен;

            Антоними: сух- емоционален; лек – тромав; гладък – грапав; богат – беден; уместен – неуместен.

 

Зад. 6 Кристал се нарича твърдо тяло с правилна геометрична форма. Всеки кристал има определен брой стени, върхове и ръбове.

            В кухината на лявото предсърдие се вливат четири белодробни вени, които носят богата на кислород кръв.

 

Зад. 7 • Зари има красива руса коса.

            Не пипам тази коса, защото дядо ми каза, че току-що я е наточил и мога да се порежа. (Коса – Прикрепено на дълга дръжка земеделско сечиво за рязане на трева от ливада.)

            Бих искал да поживея една година в многомилионен град.

            Днес изненадващо падна град и засипа улиците с ледени топчета, големи колкото орех.

            Днес трябва да мина през канцеларията, за да взема една бележка.

            Корабът се натъкна на мина и само хладнокръвието на капитана ни спаси от сигурна катастрофа.

            Имаш ли блок за часа по рисуване?

            Днес започва санирането на нашия блок.

 

Зад. 8  Днес купихме приставка за новите телевизионни канали.

            Трябва да се внимава с правописа на представките през, раз, пред.

            Алеите в парка вече са покрити с шумки (шумка – лист от широколистно дърво).

            Обичам сандвич с шунка.

            Новият ми телефон пак има някакъв дефект.

            В дискотеката има нови светлинни ефекти.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси