Страница 72

Зад. 1 Отг. А)

            Тримата приятели отидоха на екскурзия.

 

Зад. 2 Отг. А)

            Не могат да се съчетаят в просто изречение наречието утре, което означава бъдеще, и глаголът в минало време ходихме.

            Възможни варианти: Утре ще ходим на кино. Вчера ходихме на кино.

 

Зад. 3 Отг. Г)

            Изречението е възклицателно и трябва да завършва с удивителен знак (!). Ауу, колко хубава рокля!

 

Зад. 4 Отг. В)

 

Зад. 5 Отг. Б)

 

Зад. 6 Отг. Б)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси