Страница 73

Зад. 3 Изреченията, изграждащи първа, втора, трета и шеста строфа, са съобщителни и трябва да завършват с точка (.). Изключение прави само петата строфа (предпоследната) – изречението е възклицателно (започва с Ах) и трябва да завърши с удивителен знак (!).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси