- Страница 76

Зад. 1 Отг. в)

Сказуемото е част на изречението, а същ име, глагол и прилаг. име са части на речта.

Зад. 2 Отг. в)

Наречието е част на речта.

Зад. 3 Отг. б)

Всяка част на речта заема определено място в модела на изречението.

Зад. 1 Eek Подлогът е подчертан, а сказуемото е изписано с удебелен шрифт.

           Змейчето плуваше. Движеше се из водата грациозно с четирите си прозрачни криле. Те просветваха като перките на златна рибка.

          • Змейчето улови слънчев лъч край брега... Той блестеше.

                                                                                                                                Туве Янсон

Зад. 2  Змейчето плуваше.

            Той блестеше.

 

Зад. 3  Същ. име                      Глагол                     Прил. име                  Числ. име                   Наречие

            змейчето                движеше се          прозрачни               четирите                грациозно

            криле                        просветваха        златна

            перките                  улови                     слънчев                              

            рибка                        блестеше

            лъч

            брега 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси