- Страница 77

Зад. 4  Учениците решиха задачите бързо.

            Топката удари стъклото случайно.

            Децата галеха котето с нежност.

 

Зад. 5. и 6.       Глаголи                                         Съществителни имена                         Наречия

            решиха (3л., мн.ч., мин.св.вр.)             учениците (м.р., мн.ч., чл.)                       бързо

            удари  (3л., ед.ч., мин.св.вр.)               задачите (ж.р., мн.ч., чл.)                         случайно

            галеха (3л., мн.ч., мин.несв.вр.)          топката (ж.р., ед.ч., чл.)

                                                                           стъклото (ср.р., ед.ч., чл.)

                                                                           децата (ср.р., мн.ч., чл.) 

                                                                           котето (ср.р., ед.ч., чл.) 

                                                                           нежност (ж.р., ед.ч.)

 

Зад. 7 Децата обичат игрите.

           Петелът клъвна зрънце.

           Слънце огря земята.

           Баба плете пуловер.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси