- Страница 80

Зад. 1  Отг. в)

чета – глагол

 

Зад. 2  Отг. б)

бягам – глагол

 

 Surprised Всяка дума, която можем да свържем в естествен израз с числителните имена един, една, едно, е съществително име. Така определяме и рода на съществителното име.

Зад. 3  Отг. г)

(едно) ходене – същ. име (отглаголно съществително, образувано от глагола ходя)

 

Зад. 4  Отг. г)

(едно) предположение – същ. име

 

Зад. 5  Отг. в)

(едно) откритие – същ. име

 

Зад. 6  Отг. в)

(една) приказка – същ. име

 

Зад. 7  Отг. а)

 

Зад. 1       Женски род                                           Мъжки род    

             •  (една) кост                               •  (един) лост

             •  (една) мъдрост                        •  (един) мост

             •  (една) радост                           •  (един) гост

             •  (една) твърдост                      •  (един) баща

             •  (една) баба                                •  (един) старейшина

             •  (една) майка                              •  (един) войвода

                                                                    •  (един) съдия

Зад. 2 Cool Подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт

            •  Живял някога край морето един момък.

            •  В това време слънцето се скрило зад хълма

            • Месецът блестеше през прозореца точно в средата на пода.

            •  Върху влажната крайбрежна трева момичето забеляза единадесет бели пера.

            • Слънчевите лъчи падаха право върху лицето на Елиза.

            •  В стаята нахлу чист въздух.

            •  От гъсталака на дърветата се показаха три великолепни бели лебеда.

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси