- Страница 81

Surprised Във всички примери подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 3 Лъвът реве.

           • Еленът бяга.

           • Петелът кукурига.

           • Рибата плува.

           • Конят цвили.

           • Птицата лети.

 

Зад. 4 Нямат форми за множествено число думите: въздух, човечество, пепел, детство, младост, обич.

 

Зад. 5 Всички изречения са изградени по един модел: подлог  – сказуемо.

 

Зад. 6 Кратки изречения                               Разширени изречения (всички изречения са разширени с обстоятелствени пояснения)

           • Слънцето изгря.                 Слънцето изгря внезапно (как).

           • Вятърът утихна.               Вятърът утихна късно вечерта (кога).

           • Снегът заблестя.              Снегът заблестя ослепително (как).

           • Алпинистите тръгнаха.   Алпинистите тръгнаха към върха (накъде).

           • Върхът се белееше.          Върхът се белееше в далечината (къде)

.

Зад. 7 Прозорецът се отвори.

           • Дъждът спря.

           • Вятърът утихна.

           • Гълъбът излетя.

           • Отборът победи.

           • Учителят влезе.

           • Звънецът зазвъня.

           • Учениците тръгнаха.

           • Розите цъфнаха.

           • Пролетта закъсня.

 

Зад. 8 Съществителните имена в заглавия се членуват, а ако думата е от м.р., ед.ч., се членува с пълен член (Човекът и компютрите, Циркът - смях, смелост и красота).

 

Зад. 9 Зъбът се клати.

           • Зъболекарят извади зъба.

           • Мъжът отиде при зъболекаря.

           • Зъболекарят взе клещите.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси