- Страница 85

Cool Сказуемите са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 3  • Националният отбор започна да се подготвя за световното първенство.

 • Екипът от археолози продължава да работи на новооткритата тракийска гробница.

 • Учените спряха да проучват находката.

 • От утре започвам да чета книгите за лятото.

 • След малко свършвам да пиша съчинението по литература.

.

Зад. 4  • Момичето започна да плаче.

 • Сърната започна да пристъпва леко към малкото.

 • Най-неочаквано започна да вали ситен дъжд.

 • По тъмното небе започнаха да трептят ярки звезди.

 • На тази песен всички започнаха да танцуват в кръг. 

 Ще продължа да чета тази книга докрай.

 • Все още продължават да изграждат новия спортен комплекс.
.

Зад. 5  • Още в ранната пролет дворът побеля от първите кокичета (стана бял - побеля).

 • Митко победи в състезанието (стана победител - победи).

 • Постиженията му в спринта се подобриха(станаха по-добри - се подобриха).

 • Всички вече се приготвиха за тръгването (бяха готови - се приготвиха).

 • Бузите ú порозовяха от вълнение (станаха розови - порозовяха).
.

Зад. 6  • Той е преподавател по френски език (преподава - е преподавател).

 • Тази актриса е изпълнител на главната роля във филма (изпълнява - е изпълнител).

 • Великите мореплаватели са откриватели на нови земи (откриват - са откриватели).

 • Баща му е командир на танкова бригада (командва - е командир).
.

Зад. 7  Прости сказуеми                            Съставни именни сказуеми                            Съставни глаголни сказуеми

                • пристигна                                • е по-голям                                             • започна да учи

              се гордеят                                • стана шампион                                    • трябва да положи

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси