- Страница 89

Cool Подлозите са подчертани, а допълненията са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 1 Наградата получиха първокласниците.

Kiss Винаги можем да сменяме местата на думите в изречението, но без да променяме формата им. Това помага, когато словоредът е по-особен и не сме уверени, че правилно определяме службата на думите. Напр. Първокласниците получиха наградата. Сега думите са на обичайните си места и всичко е по-лесно. Можем да продължим Те я получиха - те -подлог, я -допълнение. Синтактичен разбор

      • Журито награди първокласниците.

      • С учителката говори Иван.

      • Иван зададе въпрос на учителката.

      • Въпросът затрудни учениците.

      • Въпроса зададе Иван.

 

Зад. 2  Пряко допълнение (свързано направо)                                       Непряко допълнение (свързано чрез предлог)

      • Ще напиша писмо                                                                       Ще пиша на Кремена

      • Ще следвам история                                                                 Ще уча по история

      • Тренирам плуване                                                                      Тренирам с Веско

      • Готвя изненада.                                                                         Приготвям се за празника

 

 Зад. 3 Момичето видя момчето.

      • Момчето видя момичето.

      • Момчето видя снимка с момичето.

Думата момиче може да заема всички позиции, защото е съществително име.

 

Зад. 4  Иван срещна Мариана.

Изречението е ясно, не съдържа двусмислие.

 

Зад. 5  Глаголи, с които може да се образуват изречения с пряко допълнение:

      • пея – Мария ще пее песента на славея.

      • скачам  Днес ще скачаме дълъг скок.

      • уча  Днес ще уча стихотворението на Ботев "На прощаване".

      • обичам  Аз обичам сладолед.

      • виждам Аз вече виждам върха.

      • разказвам  Всяка вечер разказвам приказки на малкото си братче.

      • обличам – Днес ще обличам новата си рокля.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси