- Страница 92

Зад. 1 Отг.г)  Наречието  не се изменя. То е неизменяема част на изречението.

 

Зад. 2 Отг. а)

 

Зад. 3 Отг. в) бързо предвижване (какво предвижване?) В това съчетание бързо е прилагателно име; определя съществителното предвижване. Проверка: бързи предвижвания. Вж. Прилагателно име

            Отг. а) кара бързо (как кара? – наречие за начин);

            Отг. б) бързо пристигнахме (как пристигнахме? – наречие за начин);

            Отг. г) тича бързо (как тича? – наречие за начин)  Вж. Наречие

 

Зад 4 Отг. б)  Вятърът духа силно (как духа?). В това изречение силно е наречие за начин.

           Отг. а) Иво има силно главоболие (какво главоболие? –  прилаг. име)

           Отг. в) Обзе го силно вълнение (какво вълнение? –  прилаг. име)

           Отг. г) Тигърът е силно животно (какво животно? –  прилаг. име)

 

Зад 5 Отг. а) Мечтая за морето (за какво мечтая? – непряко допълнение).

           Отг. б) Пътувам към морето (накъде пътувам? – обст. пояснение за място).

           Отг. в) Отивам до морето (къде отивам? – обст. поясн. за място).

           Отг. г) Спрях край морето (къде спрях? – обст. поясн. за място).

 

Зад 6 Отг. в)  Свършвам работата след час (за време – кога свършвам работата? – след час).

 

Зад 7 Отг. а) В лунапарка  времето минава бързо. В изречението има две обстоятелствени пояснения: в лунапарка (обс. поясн. за място);. бързо (обс. поясн. за начин).

 

Зад 8 Отг. в) През ваканцията децата играят от сутрин до вечер на морския бряг. В изречението има три обстоятелствени пояснения: през ваканцията (обс. поясн. за време); от сутрин до вечер (обс. поясн. за време); на морския бряг (обст. поясн. за място).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси