- Страница 96

Зад. 1 Отг. в)  Определението пояснява съществителното име, в което и да е място на изречението.

 

Зад. 2 Отг. г)  Думата весело е определение в съчетанието весело момиче  (какво момиче?)

Думата весело в останалите съчетания е обстоятелствено пояснение за начин. Отговаря на въпроса как?.

 

Зад. 3 Отг. а) Качествено прилагателно е думатакрасив.  Качествените прилагателни могат да се степенуват – по-красив.

 

Зад. 4 Отг. г) Относително прилагателно е думата пластмасов. Относителните прилагателни не могат да се степенуват.

 

Зад. 5 Отг. в) Най-добре петокласниците се справиха със ситуацията преди края. В това изречение съчетанието преди края е определение, защото пояснява съществителното ситуация (коя ситуация?).

 

Зад. 1 Змеят не беше по-голям от една кибритена кутийка и плуваше из водата грациозно с четирите си прозрачни криле. Те бяха красиви като перките на златна рибка.

             Но никоя златна рибка не е била като този миниатюрен змей. На слънцето той целият ослепително блестеше от злато. Шиповете му зъщо бяха златни, а главичката му бе яркозелена и очите – жълти като лимон. Шестте малки крачета имаха по една мъничка зелена лапа, а и краят на опашката му преливаше в зелено. Беше прекрасен. (Туве Янсон)

Без прилагателните имена текстът губи не само изразителността си, но и смисъла си. Напр. Змеят не беше от една кутийка…

Групиране на прилагателните имена:

Качествени (могат да се степенуват)                                     относителни (не могат да се степенуват)

по-голям                                                                                    кибритена

грациозно                                                                                  златна

прозрачни

красиви

миниатюрен

яркозелена

жълти

малки

мъничка

зелена

прекрасен

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси