- Страница 97

Зад. 2  Kiss Подлозите са подчертани, сказуемите са изписани с удебелен шрифт, допълненията са оцветени в синьо, обстоятелствата - в зелено, а определенията – в червено.

            Градината беше отрупана с цветя. В края ú се извисяваше дърво. Изведнъж между клоните му се промуши същество, което впери очи в кулите на двореца.

            • Малката градина беше отрупана с екзотични цветя. В края ú се извисяваше изсъхнало дърво. Изведнъж между разкривените му клони се промуши странно същество, което впери тъжни очи във високите кули на царския дворец.

 

Зад. 3  • Момъкът скочи от коня. Тръгна по пътя към града. В пазвата си носеше пръстена. На кръста му блестеше мечът.

           Младият момък скочи от черния кон. Тръгна по пътя към престолния град. В пазвата си носеше вълшебния пръстен. На кръста му блестеше острият меч.

Когато означаваме предмет само със съществително име, се членува съществителното, а когато означаваме предмет с прилагателно и съществително име, се членува прилагателното.

 

Зад. 4 Минало време. Един ден царската дъщеря пак излязла на балкона към градината. Като я видял, момъкът разчупил по-малкия орех. Пред него се появил отново красивият и буен сив кон. Метнал се момъкът върху коня и препуснал към балкона , за да поздрави царската дъщеря.

            Сетне пак разиграл коня си, но когато дошъл стражът, конникът отново прескочил оградата на двореца и мигом се скрил зад близкия хълм.                                                                                                                                                                       (Народна приказка)

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси