- Страница 101

Зад. 1 Числителни имена, употребени в текста:

      • четири - числително бройно

      • дванадесет – числително бройно

      • три – числително бройно

      • втората – числително редно, ж.р., чл.

      • третата – числително редно, ж.р., чл.

      • четвъртата – числително редно, ж.р., чл.

      • седем – числително бройно

Думите тройка, нула, двойка, деветка са съществителни имена.

Kiss Пишем и изговаряме деветка и десетка, а не девятка и десятка.

 

Зад. 2 Образуване на числителни редни от числителни бройни имена:

      • пет – пети , пета, пето, пети

      • шест – шести, шеста, шесто, шести

      • десет – десети, десета, десето, десети

      • двайсет – двайсети, двайсета, двайсето, двайсети

Това е петата ми оценка по български език.

      • петата – ж.р., ед.ч., чл.

 

Зад. 3 5 килограма – пет килограма

      • 24 ученици – двайсет и четити ученици

      • Х век – десети век

      • 98 представители – деветдесет и осем представители

      • VI клас – шести клас

      II етаж – втори етаж

      • 33 писма – трийсет и три писма

      • 15 войници – петнайсет войници

 

Зад 4    Cool  Подлозите са подчертани, сказуемите са изписани с удебелен шрифт, допълненията са оцветени в синьо, обстоятелствата – в зелено, а определенията – в червено.

      • Алпиниститедълго изчакваха по-добро времеза изкачването на върха.

      • До началото на изкачването алпинистите чакаха дълго.

      • До изкачването на върха алпиниститеот нашата експедиция преживяханапрегнатичасове.

      • Алпинистите не могат да тръгнат към върха зарадилошотовреме.

 

Зад. 5 Преобразуване на съгласуваните определения в несъгласувани:

      • В купето влезе мустакат мъж. В купето влезе мъж с мустаци.

      • Гората се огласяше от птича песен. Гората се огласяше от песен на птица.

      • Селската речица от ден на ден пресъхваше.  Речицата на селото от ден на ден пресъхваше.

 

 Зад 6 Образуване на  съгласувано определение,  несъгласувано определение и приложение от две съществителни имена:

                                                          съгласувано определение                    несъгласувано определение                           приложение

      • буца и лед →                               ледена буца                                        буца от лед                                               буца лед

      • блокче и шоколад                  шоколадово блокче                          блокче от шоколад                                 блокче шоколад

      • шише и лимонада                 лимонадено шише                             шише от лимонада                                 шише лимонада

 

 Зад. 7 Преобразуване на приложенията в съгласувани определения:

      • Лъч светлина нахлу в стаята.                                        → Светлинен лъч нахлу в стаята.

      • Майсторът му постави топче глина вместо нос.  → Майсторът му постави глинено топче вместо нос.

      • Край пътя се белееха преспи сняг.                                Край пътя се белееха снежни преспи

      • Сложих в чая три бучки захар.                                        → Сложих в чая три захарни бучки.

      • Поръчах си три топки сладолед.                                   → Поръчах си три сладоледени топки

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси