- Страница 104

Зад. 1 Отг. б)

Тя запълва мястото на подлог, а нея – на допълнение.

 

Зад. 2 Отг. в)

 

Зад. 3 Отг. а)

 

Зад. 4 Отг. в)

 

Зад. 5 Отг. б)

В другите три случая ти изпълнява службана на непряко допълнение (на тебе ти) Напр. а) Изпратих ти писмо. На тебе ти изпратих писмо.

 

Зад. 6 Отг. в)

Той ú го предал заедно с поздрави от мене.

 

Зад. 1 Децата тръгнаха към високия връх. Те тръгнаха към него.

Момчето подаде на водача компаса. То му подаде компаса.

Вятърът грабна есенните листа. Той ги грабна.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси