- Страница 105

Зад. 2 Думите и местоименията, които ги означават, са оцветени в един цвят: шоп – в червено; яйца; прасе; прасета .

            Един шоп с бял кожух и свински цървули отивал в града на пазар. На рамо той носел тояга, а на тоягата кошница с яйца. Вървял шопът по пътя и приказвал високо:

            – В кошницата има сто яйца. Ако ги продам по лев, ще получа сто лева. Ако ги продам по два лева, ще ми се съберат двеста. От пазара с тях ще купя едно женско прасе. Ще го храня, ще го гледам като писано яйце. То ще ми опраси дванайсет прасета. Като пораснат и те, ще почнат да се прасят, додето дворът се напълни с големи-големи свине.

.

Зад. 3 - Аз съм най-добрият на тази игра.

            - Ти си ной-добрият на домино.

            - Тя е най-добрата, а ние можим само да ú завиждаме.

.

Зад. 4Кого избра журито? – Журито ме избра мене.

           • На кого дадоха наградата? – На нея ú дадоха наградата.

           • Кого подкрепяше публиката? – Тях ги подкрепяше публиката.

           • За кого бяха най-бурните аплодисменти? – Нас ни аплодираха най-бурно.

.

Зад. 5 А. Пипи – тя, я, ú

           Б. Ян Бибиян – той, той, него

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси