- Страница 108

Зад. 1 Отг. б)

Въпросителни местоимения са кой, какъв, чий.

 

Зад. 2 Отг. б)

Редактиран вариант: С кого говори толкова дълго?

 

Зад. 3 Отг. а)

Останалите три местоимения какъв, чий, кого са въпросителни.

 

Зад. 4 Отг. в)

Редактиран вариант: Това е човекът, без когото нямаше да успея.

 

Зад. 5 Отг. в)

Редактиран вариант: Момчетата, които победиха, са от нашия клас.

 

Зад. 6 Отг. б)

Редактирани варианти:

Запознах се с писателя, чийто роман ще изучаваме по литература.

Учениците, чиито оценки са отлични, ще бъдат наградени.

Ще участват всички, чийто ръст е над 1,60 м.

 

Зад. 7 Отг. а)

Това ме радва. То ме радва.

Останалите местоимения това, тази, тези запълват мястото на съгласувано определение.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси