- Страница 109

Зад. 1 Местоимения, употребени в текста:

лично местоимение:

му (на него му) – 3 л., ед.ч., дат.п., кр. ф-ма

ми (на мене ми) – 1 л., ед.ч., дат.п., кр. ф-ма

той – 3 л., ед.ч., м.р., им.п.

показателно местоимение:

това – за близки лица и предмети, ср.р., ед.ч.                                                                                                                                                                                                                                

въпросително местоимение:

кое – за лица и предмети, ср.р., ед.ч.

относително местоимение:

което – за лица и предмети, ср.р., ед.ч.

които – за лица и предмети, мн.ч.

Местоимения, които ще изучиш в шести клас: своята, никое, се, си.

 

Сфинксът използва въпросително местоимение (кое), за да зададе въпрос, а относителни местоимения (което, които), за да обясни характеристиките на предмета, за който пита.

Едип използва показателно местоимение (това), защото преди да отговори на въпроса, трябва да посочи предмета, за който се пита.

 

Зад. 3 А. На кого вярваш? Кого замества допълнението. Подлогът е ти. Той не е изразен в изречението, но лесно го възстановяваш наум.

Не знам за кого мислиш. Кого замества допълнението. Подлогът е ти.

Видях пак човека, когото срещнах вчера. Когото замества допълнението във второто просто изречение. Подлогът е аз.

Б. Харесвам хора, чийто поглед е открит. Помни, че чийто се съгласува по род и число с думата, която стои след него.

Харесвам хора, които гледат открито. Които се съгласува по род и число с думата, която стои пред него.

 

Зад. 4 По пясъка вървеше момиче, което имаше красиви сини очи.

По пясъка вървеше момиче, което беше почерняло от слънцето.

По пясъка вървеше момиче, чиито рамене бяха изгорели от слънцето.

Кученцето, което беше съвсем малко, се припичаше на слънце.

Кученцето, чиито лапи бяха бели, се припичаше на слънце.

Кученцето, което отдавна беше изгоряло, се припичаше на слънце.

  * Кученцето се припичаше на слънцето, макар че отдавна беше изгоряло.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси