- Страница 112

Зад. 1 Отг. б)

Сказуемите не могат да бъдат еднородни части на изречението, защото всяко сказуемо образува ново изречение.

Зад. 2 Отг. в)

Чувам гласовете на Иво и Мария. Чии гласове? – на Иво и Мария (еднородни несъгласувани определения).

Зад. 3 Отг. б)

Момчето и родителите му се зарадваха на новината (еднородни подлози).

Зад. 4 Отг. а)

С песни и радостни викове децата посрещнаха празника.

 

Зад. 1 Surprised Подлозите са подчертани, сказуемите са изписани с удебелен шрифт, допълненията са оцветени в синьо, обстоятелствата – в зелено, а определенията – в червено. 

             Равното, сиво, безкрайно поле тъне в дълбока, мъртва тишина. Отникъде не долита ни звук, ни глас, ни стон. Над нас непоколебимо, право и стремително се вдигат мрачни високи върхове Вадички и потоци, чешми и кладенци, блата и гьолища, бари и мочури са пресъхнали това лято.

Зад. 2 Surprised Еднородните части са отбелязани:  подлозите са подчертани, обстоятелствата – в зелено, а определенията – в червено.

           Равното, сиво, безкрайно поле тъне в дълбока, мъртва тишина. Отникъде не долита ни звук, ни глас, ни стон. Над нас непоколебимо, право и стремително се вдигат мрачни високи върхове. Вадички и потоци, чешми и кладенци, блата и гьолища, бари и мочури са пресъхнали това лято.

              Текстът без еднородните части:

            Полето тъне в тишина. Отникъде не долита. Над нас се вдигат мрачни и високи върхове. Пресъхнали са това лято.

            Тъй като в първия текст има еднородни подлози и при трансформацията те трябва да бъдат съкратени, вторият текст не само бива лишен от образност, но и става неясен.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси