- Страница 113

Зад 3  1. Момичетата и момчетата решаваха теста усърдно.

            2. Щастливите и усмихнати деца носеха цветя и балони.

            3. Кръстницата разчупи питата бавно и тържествено.

            4. Майката съзерцаваше усмихнатото и щастливо дете.

 

Зад. 4 Surprised Еднородните части са подчертани. 

          • И тя смаяна се спря пред тия мили, хубави и още пресни спомени за закачките, песните и шегите, неизговорените думи и тайни погледи.

Кичури от сребросива коса чудесно украсяват това сухо,  но здраво лице.

Гъстите му, надвесени вежди, ловджийският поглед на кафените му очи и дългите му мустаци придаваха една чудна привлекателност и почтеност на цялата му юнашка снага.

Русото и пълно, продълговато, хубаво лице хвърляше радостна заря.

Той чу бодрия шум на чешмата, любовното боричкане на врабчетата, някаква песен на младо момиче, ъжествения смях на младежи.

Дали Иван и Кирил, или Катя и Петя са станали първи?

 

Зад. 5Земята потъна в мрак и тъмнина.

Детето се усмихна щастливо и доволно.

Клоните на дряна и прасковата потънаха в нежни цветове.

 Момичетата и момчетата наобиколиха учителя.

Алпинистите тръгнаха бавно, но уверено към върха.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси