- Страница 116

Зад. 1 Отг. б)

Междуметия: тряс, бум, мяу

 

Зад. 2 Отг. а)

Частици: например, именно, просто

 

Зад. 3 Отг. г)

Междуметието пльос е подлог в изречението. Проверка: То (едно пльос) се чу във водата.

 

Зад. 4 Отг. а)

Редактиране на сгрешените примери: раз-два, шушу-мушу, мууу

 

Зад. 5 Отг. в)

Обяснение на примерите:

а) Стрелецът направи точно попадение (точно е съгласувано определение на допълнението попадение)

б) Той стреля точно (точно е обстоятелствено пояснение за начин)

в) В десетката улучи точно той (точно е частица)

г) Той има точно око (точно е съгласувано определение на допълнението око).

 

Зад. 6 Отг. в)

Думите ми прозвучаха естествено. Как прозвучаха? – естествено (обстоятелствено пояснение за начин).

 

Зад. 1 Частици в изреченията са: обикновено, естествено, само, пак, не

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси