- Страница 117

Зад. 2 Разграничаване на частиците от наречията За разлика от частиците в изречението наречията изпълняват службата на обстоятелствено пояснение и отговарят на конкретен въпрос:

Децата обикновено (частица) не се вслушват в съветите на възрастните.

Моята приятелка се облича съвсем обикновено (наречие). Как се облича моята приятелка? – обикновено – обстоятелствено пояснение за начин.

Задачата се решава много просто (наречие). Как се решава задачата? – просто – обст.поясн.за начин.

Просто (частица) трябва да помислиш повече.

Трябва да прецениш ситуацията много точно (наречие). Как трябва да прецениш ситуацията? – точно – обст.поясн.за начин.

Точно (частица) добрата преценка ще гарантира успеха ти.

 

Зад. 3 Нали олимпиадата по математика ще бъде през май?

Съобщиха ли за конкурса по телевизията?

Дали през втората половина на април времето ще се стопли?

Дали ще удължат срока за подаване на документи?

.

Зад. 4 Междуметията са изписани с червено.. 

Текст А. Я се поотмести малко към края, да си сложа и другия крак. Ха така! Браво! Еееех!...Кеф! Я чувайте машината какво прави: тупа-тупа! Фърчи!

Текст Б. Обедът е готов. Минават в обедната стая и сядат около трапезата.

             – Това какво е, супа ли е? Аа, аз обичам супа. Чорбата е турско ядене. Ах, пардон, извинете, оцапах ви бохчата. Ц-ц-ц. Тюх, да се не види!... Аз имам чушки в дисагите си.

             – Да? Имате чушки? - обади се Иречек.

             – Как не, носа си аз чушки... На, заповядайте, разтрийте си! Хе-хе-хе, по български!

 

Зад. 5 Междуметието може да запълва различни места в изречението:

Шушу-мушу (подлог) къща разваля.

Цял час шушу-мушу (сказуемо) зад гърба на другите.

Цял час с неудобство слушаме това шушу-мушу (пряко допълнение).

Трябва да се разберем без шушу-мушу (обстоятелствено пояснение).

 

Зад. 6Актрисата пък избра тази роля.

Пък актрисата избра тази роля.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси