Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 10

 Зад. 2  Трици и халва

            Когато бил малък, Хитър Петър станал чирак при градския шивач. Един ден на обяд шивачът му дал пари и казал:

        Петре, вземи паница и иди да купиш от гостилницата фасул за обяд.

        Ако няма фасул, да купя ли халва, майсторе? – запитал Петърчо.

        Ако няма фасул, купи картофена чорбица!

        Ами ако няма картофена чорбица, да купя ли халва? – попитал пак Петър.

        Ако няма картофена, вземи лещена чорба!

        Ами ако няма и леща, да взема ли халва?

Майсторът се ядосал, размахал ножицата и викнал:

        Махай се от главата ми и вземай каквито трици ще вземаш, че се връщай по-скоро!

Петърчо изскочил навън и от вратата запитал:

        Майсторе, като взема трици за тебе, за мене да купя ли халва?

Народна приказка

♦ Участници в диалога: малкият Хитър Петър и шивачът

♦ Цел на общуването: закупуването на обядшивачът иска да се купи фасул, но на Петърчо му се яде халва

♦ Резултат от общуването: майсторът се ядосва на упоритостта на чирака и се отказва да настоява за постна чорбица; краят на приказката внушава, че все пак Хитър Петър ще си купи халва.

 ♦ Заглавието Трици и халва има отношение не само към предмета на разговора, но и към резултата от него (края на приказката) – загубата на търпение от страна на майстора и победата на чирака. Думите на майстора вземай каквито трици ще вземаш разкриват яда и примирението му, защото трици ядат животните, а не хората.

♦ Пряка реч: 

пряката реч (реч на героя) е отделена от авторската (реч на разказвача) с тирета;

думите на разказвача, когато стоят преди думите на героя и съдържат глагол за съобщение (казал, викнал, запитал), завършват с двоеточие;

думите на разказвача, когато стоят след думите на героя се отделят с тире (запитал, попитал), след което се пише малка буква, независимо от въпросителния знак преди тирето.

Ключови думи в текста са трици, халва, майстор, чирак.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси