Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 6 клас, изд. "Азбуки-Просвета"

Български език за 6 клас, изд. Азбуки-ПросветаБЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 6 КЛАС
Издателство „АЗБУКИ – ПРОСВЕТА” , Т. Ангелова  и колектив

Начален преговор
Проверка и самопроверка на езиковата подготовка
- Страница 9
- Страница 10  

Първи раздел
Урок  1.  Текстът в научната сфера на общуване
- Страница 11  
- Страница 12
- Страница 13
- Страница 15  
Урок  2.  Изречение. Видове изречения по състав
- Страница 16
- Страница 17  
- Страница 19
Урок  3.  Обособени части на изречението
- Страница 22
- Страница 23
Урок  4.  Вметнати думи и изрази
- Страница 26  
- Страница 28
Урок  5.  Видове сложни изречения. Сложно съчинено изречение
- Страница 30

Втори раздел
Урок  6. Думата като морфологично средство в текста  
- Страница 37
- Страница 38  
Урок  7.  Части на речта. Местоимение
- Страница 40
- Страница 41
- Страница 42
- Страница 43
Урок  8.  Притежателно местоимение  
- Страница 45
- Страница 46
- Страница 47
Урок  9.  Възвратни местоимения  
- Страница 50
- Страница 51 
Урок 10. Неопределително местоимение
- Страница 52 
- Страница 53
- Страница 54
- Страница 55
Урок 11. Отрицателно местоимение
- Страница 56
- Страница 57
- Страница 58
Урок 12. Обобщително местоимение
- Страница 61
- Страница 62
- Страница 63
Урок 13. Глагол. Залог на глагола
-
Страница 65
- Страница 66
- Страница 67
- Страница 68
- Страница 69
- Страница 70
Урок 14. Нелични глаголни форми. Причастия
- Страница 71
- Страница 72
- Страница 73
- Страница 74
Урок 15. Минало причастие (деятелно и страдателни)
- Страница 78
- Страница 79
- Страница 80
- Страница 83
- Страница 84
Урок 16. Сегашно деятелно причастие
- Страница 87
- Страница 88
Урок 17. Деепричастие
- Страница 90
- Страница 91
Урок 18. Система на глаголните времена
- Страница 93
- Страница 95
- Страница 96
- Страница 99
Урок 19 Сложни глаголни времена
- Страница 101
- Страница 102
Урок 20. Минало неопределено време
- Страница 104
- Страница 105
- Страница 106
- Страница 107
Урок 21. Минало предварително време
- Страница 109
- Страница 110
- Страница 111
- Страница 112
- Страница 113
Урок 22. Бъдеще време в миналото
- Страница 115
- Страница 116
- Страница 117
Проверка и самопроверка на езиковата подготовка
- Страница 118
- Страница 119
- Страница 120

Трети раздел
Урок  23.  Думата в речниковия състав на българския език
- Страница 121 
- Страница 123
- Страница 124
Урок 24. Звукови промени в думата
- Страница 127
- Страница 128
- Страница 129

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.