Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 11

Зад. 1  Тема на текста: биологията – наука за живота

             • Текстът съдържа шест абзаца, в които се изясняват шест подтеми.

             • Абзаците са свързани чрез употребата на термини (общата биология; анатомията и физиологията на човека; зоологията; ботаниката; знанията по биология), с които се въвеждат наименованията на науките, изучаващи живота.

             • Началното изречение на всеки абзац въвежда в съответната подтема.

             • Основната функция на текста е да дава знания.

             Речевата ситуация, за която е подходящ текстът, е учебен час по Човек и природа.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.