Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 12

Зад. 3  Думата история е термин, когато се употребява в научни исторически текстове или се назовава науката история –  Днес имаме история (час по история).

           Морфемен анализ: сродни думиистория, исторически, историк, историограф, историзъм – истори- е корен на думата; -я е окончание за ед. ч. (история – истории)

          История: истори (корен); я (окончание) 

          Думата растение е термин в текстове по ботаника – В тази гора се срещат различни видове растения.

Морфемен анализ: сродни думи – растение, растителност, растителен, растеж,  раста раст- е корен на думата; - е и –ние са наставки

           Растение: раст (корен) е, ние(наставки) 

          ♦ Думите не съдържат представки из- и раз- и затова се пишат история и растение. 

Думата история не е термин, когато е употребена със значение на разказ, случка – Да знаеш каква история чух днес!

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.