Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 16

Зад. 1 Surprised В текста подлозите  са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт. 

 

В основата на правилата за поведение стоят взаимното уважение, нравствеността, моралът, учтивостта, благодарността. Скромността, приветливостта, външният вид, приятният разговор, чувството за мярка показват важни черти от характера.

            Разликите в правилата за поведение се свързват с националността, историческото развитие, традициите и обичаите. Много често те отразяват индивидуалността на всеки човек. Правилата за поведение не идват от една страна, не се създават от един човек. В тях се събират мъдростта и традициите на различните епохи и култури. Древният Рим ни дава гостоприемството и посрещането с хляб и сол. Скандинавците предоставят почетните места на най-уважаваните гости. В Азия всички много почитат по-възрастните и жените.

 

В текста са използвани прости и едно сложно (съчинено) изречение (третото изречение от втория абзац).

Главните части са изразени с глаголи (сказуемите) и с имена (подлозите).

Второстепенните части са изразени със съществителни имена (гостоприемството), прилагателни имена (най-уважаваните), числителни имена (един) и наречия (често).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.