Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 22

Зад. 3Иване, на кино или на театър искаш да отидем? Обръщенията  се отделят със запетая.

Тя изхвърли всички вестници, получени през седмицата. Обособените части се отделят пунктуационно.

Взех двете книги, оставени от майка ми на бюрото.Обособените части се отделят пунктуационно.

Ще си напишеш ли домашното, останало от вчера, или пак няма да го направиш? Обособените части се отделят пунктуационно.

По някои трудни предмети като математика, физика, химия не мога да изкарам дори и тройка! Еднородните части в изречението се отделят със запетая 

Стига си викал като ненормален! Няма запетая пред като, защото въвежда сравнение.

Ще видим коя ще дойде първа – Мария, сестрата на моя най-добър приятел, или Петя от нашия клас. Еднородни части

Вдълбочен в мислите си, той дори не поглеждаше никого, а лицето му, обветрено от вятъра, не издаваше нито следа от страх или уплаха. Обособените части се отделят пунктуационно

 

Зад. 4  В текста са подчертани обособените части.

Законите, забраняващи пушенето на обществени места, имат дългогодишна предистория. Ефективността им обаче се изпарява във въздуха бързо и лесно, подобно на цигарения дим. Пушачът, помолен да загаси цигарата си, смята това за агресия. За да се ограничи тютюнопушенето – този вреден навик, най-често се повишава цената на цигарите. С такава цел по цигарените кутии се поставят и надписи, предупреждаващи за вредата от тютюнопушенето.

Лечението на хора, заболели заради пристрастяването си към тютюна, струва милиарди на европейските правителства.Само в страните на Европейския съюз болестите, свързани с тютюнопушенето, отнемат живота на 500 000 души годишно. Десет на сто от тях са пасивни пушачи, страдащи от дима на пушещите около тях.

Обособявайки тези изрази (обособените части са подчертани), авторът ги подчертава, придава им по-особено значение, поставя акценти.

Ако преобразуваме обособените части, текстът ще загуби своята стегнатост, ще стане по-описателен, а изказът – по-разговорен. (Примери: Законите, които забраняват пушенето на обществени места, имат дългогодишна предистория. Ефективността им обаче се изпарява бързо и лесно като цигарения дим. Пушачът, който е помолен да загаси цигарата си, смята това за агресия.)

Вж. Тест

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.