Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 23

Зад. 5   Примери за обособени части в текста: Сираче от дете, Рада от много години живееше под един покрив с Хаджи Ровоама - чрез обособената част се обръща внимание на съдбата на героинята; Миловидното и лице, оживено от вълнение, по причина на тържествения час, и осветлено от големи влажни очи, ставаше обаятелно-прелестно – чрез обособената част се подчертава  вълнението на героинята.

             ♦ Същите детайли от портрета на героинята могат да се изразят и с подчинени изречения, но ще се загуби смисловият акцент – Рада, която беше сираче от дете, от много години живееше под един покрив с Хаджи Ровоама ; Миловидното ú лице, което беше оживено от вълнение, по причина на тържествения час, и осветлено от големи влажни очи, ставаше обаятелно-прелестно.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.