Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 26

SurprisedВметнатите думи и изрази са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 2 Във сините вълшебства на града

            потапям се, замислена и няма,

            причаква ме зад ъгъла дъжда 

            и близва ме дъхът му като пламък.

 

            И сякаш парят капките безброй,

            и сякаш са със лято напоени,

            шумят като възторжен пчелен рой

            и гонят се като листа над мене.

                                        Петя Дубарова

           Обособени частизамислена и няма; вметнати думи – сякаш (наречие)

Вметнатите думи не са части на изречението и затова не ги определяме (не ги подчертаваме) , когато правим синтактичен разбор.

Синтактичен разбор на изреченията от втората строфа:

Сякаш вметнат израз; парят сказуемо; капките подлог; безброй определение; са напоенисказуемо; със лятодопълнение; шумятсказуемо; възторженопределение; пчеленопределение; рой допълнение; гонят сесказуемо; листа допълнение; над менеобст. пояснение.

  

Зад. 3  · Той сякаш не разбра казаното (просто изречение).

            ·  Продължаваше да се усмихва кротко, сякаш не разбираше казаното (сложно изречение).

            ·  Прозорците обаче продължаваха да звънтят (просто изречение).

            ·  Тръгнахме на разходка, обаче заваля силен дъжд (сложно изречение).

            ·  Вероятно ще остана на тържеството (просто изречение).

            · Той продължи напред, вероятно не чуваше виковете ни (сложно изречение).

 

Зад. 4 · Исках да се видим по-скоро, сякаш от тази среща зависеше всичко.

            · Аз, разбира се, не съм чак толкова недисциплиниран!

            · Ти, струва ми се, не си бил този ден в училище.

            · Вероятно много си решавал задачи, щом с такава лекота ги реши на контролното.

            · По мое мнение неприятната случка можеше да се избегне.

 

Зад. 5 Вметнати думи и изрази:

           ·  Разбира се глагол (изразява убеденост, отделя се със запетаи)

           ·   Щях да забравя – глагол (уточнява, отделя се със запетаи)

           ·   Вероятно – наречие (изразява предположение, обикновено не се отделя със запетаи)

           ·   Така че – наречие (уточнява, обикновено не се отделя със запетаи)

 

            Обособени части: правилно са отделени със запетаи

           ·  Оставени от лоши хора

·  Вероятно западни туристи

           ♦ Писмото буди смях, защото пишещият (вероятно ваш връстник) подробно обяснява всичко на майка си и се вълнува от неща, твърде далечни за младия човек – захарта в кръвта, кръвното налягане и завиването през нощта. Иронизират се мамините синчета, които не могат да направят нищо без майките си.

           ♦ Но писмото може да има и друг прочит – момчето се шегува с майка си, тревожеща се твърде много за сина си, който вече е достатъчно пораснал, за да се справя с ежедневието. В този случай писмото не звучи иронично, а добронамерено шеговито.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.