Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 37

Зад. 2 Обяснете причината за грешката. Опитайте се да я откриете сами.

            · Изреченията са логически неправилно подредени, защото първо се иска да открием причината за грешката, а едва след това самата грешка. Освен това местоимението Я(ж.р.) от второто изречение замества име от първото, но в него има две съществителни имена от женски род (причина и грешка). Това поражда двусмислие : кое трябва да се открие - причината или грешката?

            · Редактиран вариант: Опитайте се да откриете грешката и причината за допускането ú.

      

Зад. 3 Тръстиковата гора свърши и Рагаца навлезе във великолепен парк. Тя вървеше под огромните стари дъбове, по посипаните с пясък алеи и разглеждаше фонтаните, красивите мраморни статуи и подрязаните в най-различна форма храсти в парка.

  • Смислово първото и второто изречение са свързани с личното местоимение ТЯ, което замества името на героинята – Рагаца.

Зад. 4 Подчертаното местоимение е неправилно употребено – без ясна причина се преминава от единствено в множествено число.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.