Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 40

Зад. 2  Го (него)- лично местоимение, 3 л., ед.ч., винителен падеж, кратка форма; допълнение

  • му (на него) - лично местоимение, 3 л., ед.ч., дателен падеж, кратка форма;
  • Ги (тях )- лично местоимение, 3 л., мн.ч., винителен падеж, кратка форма;
  • той – лично местоимение, 3 л., ед. ч. , м. р., именителен падеж; подлог;
  • това –показателно местоимение, за близки лица и предмети, ср.р., ед. ч.;
  • му (на него) - лично местоимение, 3 л., ед.ч., дателен падеж, кратка форма;
  • той – лично местоимение, 3 л., ед. ч. , м. р., именителен падеж;
  • която – относително местоимение, за лица и предмети, ж.р. ед.ч. 

Кратките форми на личните местоимения (го, му, ги,) се пишат разделно, но нямат свое ударение и обикновено се произнасят с думата, която стои пред тях .

Ако пред кратките форми стои отрицателната частица не , те получават ударение: не гó търси.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.