Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 42

Зад. 4 В текста твърде често се повтаря местоимението то.

 

Зад. 5 Несполучливата употреба на личните местоимения в текста поражда двусмислие. Първото и второто изречение са свързани с личното местоимение те (мн. ч.), но в първото изречение има две съществителни в множествено число (компютрите и хората) и затова не става ясно кои помагат на децата – компютрите или хората. Същата грешка е допусната и при свързването на четвъртото, петото и шестото (тяхна) изречение.

 

Зад. 7 · Автор на текста: специалист географ

            · Цел на текста: да обясни на учениците какво представлява географската карта и за какво биха могли да я използват

            · Местоимения: тя, нея, вие, каква, какво

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.