Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 43

Зад. 8 · В първото изречение употребата на личното местоимение аз е неуместна, защото означава нещо, което вече е казано – Азия.В този случай целта е само да се съобщи научен факт.

            Редактиран вариант: Азия е континентът с най-многобройното население на света.

            · Във второто изречение изразяването на подлога с лично местоимение – той, и със съществително име – човекът, е уместно, защото поражда стилистичен ефект (подчертава човекът).

 

Зад. 9 По естествено (разговорно) звучи вторият вариант. Първият вариант би звучал добре в научен текст.

           

Зад. 10 Относителните местоимения свързват простите изречения в сложното съставно. Пред тях обикновено се пише запетая, но ако пред местоимението стои предлог, то запетаята се пише пред предлога.

  • Момчето, което срещнахме, е мой съученик.
  • Момчето, с което излизам, е мой съученик. 

Зад. 11 Отг. Б)

Чий са тези дрехи, оставени на стола?

            · Въпросителното местоимение чий винаги се съгласува с думата , която стои след него.

            Редактиран вариант: Чии са тези дрехи, оставени на стола?

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.