Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 50

Зад. 4 В изречението възвратните притежателни местоимения изпълняват службата на определение – пълните форми на съгласувани определения, а кратките – несъгласувани.

 

Зад. 5  Притежателни местоимения                       Възвратни притежателни местоимения

  • Моя /клуб/– м. р., м. р., 1 л., ед. ч., чл.                 Своя – м. р., ед. ч., чл.
  • Нашите – 1 л., мн. ч., чл.                                         Си /подписа/– кр. ф-ма
  • Тяхната – 3 л., мн. ч., чл.                                        Си /мениджъра/– кр. ф-ма

                                                                                  · Своя –м. р., ед. ч., чл.

                                                                                  · Си /договора/– кр. ф-ма

                                                                                  · Си /играта/– кр. ф-ма

Възвратно притежателно местоимение - означава, че това, което е изразено с определяемото /поставеното в скоби /, принадлежи на лицето, назовано с подлога в изречението.

Веднага след подписването на договора си футболистът заяви – договорът принадлежи на футболиста /подлог в изречението/.

Притежателно местоимение – с него говорещият означава на кого принадлежи нещо.

Нашите фенове – феновете принадлежат на отбора.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.