Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 53

Зад. 2 Реших още тази вечер да си науча за понеделник. Изведнъж чух някаква музика, която много ми хареса. Беше от телевизора в хола, от някакъв филм, който сестра ми беше решила да гледа. Трябваше да пиша някакво досадно домашно по литература. Майка ми на няколко пъти поглеждаше през вратата, за да види какво правя. Но може ли някой спокойно да пише домашно, когато е толкова шумно? От екрана някакви хора се караха, търсеха някакво лекарство за някакъв страшен вирус, който беше засегнал много хора. Не разбрах дали го намериха – майка ми просто затвори вратата на стаята.

                                                                                                                                                     От интернет

тази  – показателно местоимение за близки лица и предмети, ж. р., ед. ч.

някаква – неопределително местоимение за признаци, ж. р., ед. ч.

която – относително местоимение за лица, ж. р., ед. ч.

ми – лично местоимение, 1 л., ед. ч., дат. п., кр. ф-ма (на мене ми)

някакъв – неопределително местоимение за признаци, м. р., ед. ч.

който – относително местоимение за лица, м. р., ед. ч.

ми – притежателно местоимение, 1л., ед. ч., кратка форма (моята)

някакво неопределително местоимение за признаци, ср. р., ед. ч.

ми притежателно местоимение, 1л., ед. ч., кратка форма (моята)

няколко – неопределително местоимение за количество

какво – въпросително местоимение за признаци, ср. р., ед. ч.

някой неопределително местоимение за лица и предмети, м. р., ед. ч.

някакви – неопределително местоимение за признаци, мн. ч.

някакво неопределително местоимение за признаци, ср. р., ед. ч.

някакъв – неопределително местоимение за признаци, м. р., ед. ч.

който – относително местоимение за лица, м. р., ед. ч.

го – лично местоимение, 3 л., ед. ч., вин. п., кр. ф-ма (него го)

ми – притежателно местоимение, 1л., ед. ч., кратка форма (моята)

Чрез неопределителните местоимения се дава най-обща информация за лица, предмети, признаци.

Зад. 3 Семейство Дърсли имаха всичко, което искаха, обаче имаха и една тайна и най-големият им ужас беше някой да не я открие. Смятаха, че не биха понесли който и да било да узнае за семейство Потър.

            От червено лицето му стана зелено по-бързо от който и да е светофар. И не спря дотам. Само една секунда беше сиво-белезникаво, като застояла овесена каша.

            Какво ли не би дал за някаква вест от „Хогуортс”! От който и да е магьосник... Щеше да се радва да мерне дори най-страшния си враг Драко Малфой.

                                                                                                                          Джоан К. Роулинг

            Гледайте, господине, това е знаменитият Руански събор, той толкова години се е строил, еди-кой си цар го е почнал, пък еди-кой го довършил, па е толкова висок, па е толкова широк.                                             

                                                                      Алеко Констанинов

            Какво невъзможно има за едно предварително уговаряне например еди-кой си да позвъни в еди-колко си часа?

                                                                                                                          Андрей Гуляшки

Неопределителни местоимения за лица и предмети: някой, който и да било, който и да е, еди-кой, еди-кой си;

за признаци: някаква;

за количество: еди-колко си.

Образуване на неопределителните местоимения: вж. учебника - началото на 53. страница.

Замяната на местоименията е възможна, защото няма съществена разлика в значението им.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.