Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 54

Зад. 4 Купи ми какъв да е сандвич, може да е с кашкавал, може да е с шунка.

           Купи ми какъвто и да е сандвич, може да е с кашкавал, може да е с шунка.

          Тя не слуша каква да е музика.

          Тя не слуша каквато и да е музика.

          Нечий глас питаше тревожно дали все още има места в автобуса.

          В ума му за дълго се бе настанила някаква забравена мелодия, която той се опитваше да си припомни.

         • Замяната е възможна, разликата би била стилистична – засилване на ефекта или подчертаване на отношението. Например то би могло да бъде пренебрежително.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.