Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 55

Зад. 5   Правилни форми, които би трябвало да бъдат предпочетени: някакъв; някаква; нечий план.

             Местоименията чий, чийто, нечий, ничий се съгласуват по род и число с думата, която стои след тях.

Зад. 6

Некакъв някакъв

Някой – никой  (Чрез местоимението трябва да се отрече - нужно е отрицателно местоимение)

Някои – някой (беше решил)

Нечии – нечий (автомобил)

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.