Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 58

Зад. 3 EekОтрицателните местоимения са изписани с удебелен шрифт, а отрицателните форми на глаголите са оцветени в червено.

            А каква беше Дадо-Цоновата воденица? Нищо и никаква къщурка, ниска, схлупена, сякаш лястовиче гнездо, залепено на баира като под някоя стряха.

-              Кой мре? Къде мрат? Какво ми дрънкате вие мене! Никаква чума няма, ви казвам.

            Не отстъпваше дядо Нейко:

-       А гладът? Брашно вече няма у никого.

                                                     Йордан Йовков

            Настанявам се аз до една от витрините и тъй като времето никакво – нито заран, нито обед, а и ресторантът е празен, скучаещата сервитьорка тутакси му донася поръчаното кафе.

                                                                       Богомил Райнов

            В текстовете са употребени отрицателни местоимения без отрицателни форми на глаголите и отрицателни местоимения с отрицателни форми на глаголите. Във втория случай отрицанието е по-силно.

Зад. 4 Местоимения в текста са:

Той - лично местоимение, 3 л., ед. ч., м.р.

Неговия –притежателно, 3 л.,ед.ч., м.р., чл.

Си (малкото си) – възвратно притежателно, кратка форма

Което – относително, за лица и предмети, ср.р., ед.ч.

Му – лично, 3 л., ед.ч., м.р., дат. падеж, кратка форма

Някой – неопределително, за лица и предмети, м.р., ед.ч.

Който - относително, за лица и предмети, м.р., ед.ч.

Той - лично местоимение, 3 л., ед. ч., м.р.

Вие - лично местоимение, 2 л., мн. ч.

Нашите –притежателно, 1 л.,мн.ч., чл.

В текста има и местоименни наречия, които много приличат на местоимения: нещо (според някои автори е неопределително местоимение), когато, никога.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.